Contact

Slovakia / Czech republic

E-shop
KLOTINK BRAND co.
e-mail: info@klotink.com
tel.č.: +421911968436

Reklamácie / výmena tovaru
e-mail: info@klotink.com
(do predmetu napísať číslo objednávky a text ,,Reklamácia“)
tel.č.: +421903700045

Veľkoobchod
e-mail: wholesale@klotink.com

Registrácia do veľkoobchodu tu.

Spolupráca / Zákazková výroba oblečenia
e-mail: dan.katerincin@gmail.com
klotink001@gmail.com

Zákazkové oblečenie vyrábame v min. odbere 30ks.

________________________________________________

World / Europe

E-shop
KLOTINK BRAND co.
e-mail: info@klotink.com
phone: +421911968436

Complaints / Goods reclaim
e-mail: info@klotink.com
(to subject enter a order number and text ,,
Complaints“)

Wholesale
e-mail: wholesale@klotink.com

Register to our wholesale here.

Collaborations
e-mail: dan.katerincin@gmail.com