Other articles:

How to return product

return form

Where to send the return?

Choose your country
KlotinkFit s.r.o.
Hurbanova 985
01901 Ilava
Slovensko
94104936 - KLOTINKFIT
Panattoni Park Bielsko-Biała
ul. Księdza Józefa Londzina 106
43-382 Bielsko-Biała

Ten adres jest pośrednim adresem dla naszych polskich klientów. Następnie paczka musi dotrzeć jeszcze do nas na Słowację. W związku z tym czas transportu może się wydłużyć.
SI.DA s.r.o.
Hurbanova 986
01901 Ilava
Slovensko
We use cookies for your convenient purchase. By browsing the website, you are confirming that you are familiar with what cookies are and how you can reject them. I agree.